Grupe

Naše grupe se sastoje najviše od 8 polaznika, koji su na istom nivou znanja i uzrasta.

1.) osnovci: Pošto je nemački jezik uveden u osnovne škole od trećeg razreda, nikada nije rano da se počne sa učenjem nekog jezika i da se na taj način obezbedi detetu bolj budućnost, bolje ocene u školi a samim ti i više mogućnosti za bolje zaposlenje.Program koji je namenjen osnovcima prati školski program radi lakšeg snalaženja u školi ali pored toga naša nastava se bazira i na tome da uz pomoć raznih jezičkih igara osposobimo naše najmladje za komunikaciju na nemačkom jeziku, koja će im kasnije biti od velikog značaja.

2.) srednjoškolci: Naš glavni cilj je da osposobimo naše polaznike za komunikaciju u svi svakodnevnim sitaucijama i da im u isto vreme olakšamo učenje jezika u srednjoj školi i dobijanje boljih ocena. Udžbenici koji se koriste su u skladu ne samo sa medjunarodnim referencama nego prate plan i program namenjem učenicima srednjih škola.

3.) studenti: Vreme studiranja je vreme kada čovek počinje da razmišlja o svojoj budućnosti i mogućnostima koje mu se pružaju. Nemački jezik je jezik nauke, naručito ako spomenemo oblasti kao što su anatomija, biohemija,muzika, tehnološke nauke, saobraćaj . Pored toga Nemačka je treća najveća industriska zemlja na svetu i pruža mnogobrojne šanse za interesantne poslove za koje je potrebno poznavanje nemačkog jezika. Naš cilj je da vas upoznamo sa nemačkim jezikom, pomognemo vam da dodjete do željenog sertifikata i samom tim otvorite sebi vrata ka daljem studiranju i radu u zemljama nemačkog govornog područja.

4.) zaposleni i svi ostali: Nemci su narod koji veoma voli svoj jezik i kulturu i veoma cene kada stranci u poslovnom svetu upotrebljavaju nemački jezik. Naš glavni cilj je da vas osposobimo za vodjenje poslovne komunikacije, kako usmene tako i pismene i da na taj način sebi obezebediti bolji posao i samim tim bolju egzistenciju. Pored pripreme za polaganje medjunarodno priznatih sertifikata Goethe Institut-a nudimo vam i specijalne kurseve poslovnog nemačkog u saradnji sa Službom za savetovanje i zapošljavanje regionalne oblasti Hessen (Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Hessen), na kojima se koriste nastavni materijali ove službe i polaznici se pripremaju za rad u zemljama nemačkog govornog područja.