Datumi i cene polaganja telc ispita

ISPITTERMINI POLAGANJA ISPITAPRIJAVA i UPLATA ISPITA DOCENE POLAGANJA
TELC A2

Termini polaganja:

SEPTEMBAR:

04.09.2022
25.09.2022

OKTOBAR:

09.10.2022
30.10.2022

NOVEMBAR:

13.11.2022
27.11.2022

DECEMBAR:

11.12.2022

Prijava i uplata ispita do:

ZA SEPTEMBAR:

19.08.2022
09.09.2022

ZA OKTOBAR:

23.09.2022
14.10.2022

ZA NOVEMBAR:

28.10.2022
11.11.2022

ZA DECEMBAR:

25.11.2022

Cena: 10.700,00 din.
TELC B1

Termini polaganja:

SEPTEMBAR:

04.09.2022
25.09.2022

OKTOBAR:

09.10.2022
30.10.2022

NOVEMBAR:

13.11.2022
27.11.2022

DECEMBAR:

11.12.2022

Prijava i uplata ispita do

ZA SEPTEMBAR:

19.08.2022
09.09.2022

ZA OKTOBAR:

23.09.2022
14.10.2022

ZA NOVEMBAR:

28.10.2022
11.11.2022

ZA DECEMBAR:

25.11.2022

Cena: 14.900,00
TELC B2Termini polaganja:

SEPTEMBAR:

04.09.2022
25.09.2022

OKTOBAR:

09.10.2022
30.10.2022

NOVEMBAR:

13.11.2022
27.11.2022

DECEMBAR:

11.12.2022

Prijava i uplata ispita do

ZA SEPTEMBAR:

19.08.2022
09.09.2022

ZA OKTOBAR:

23.09.2022
14.10.2022

ZA NOVEMBAR:

28.10.2022
11.11.2022

ZA DECEMBAR:

25.11.2022

Cena: 15.200,00
B1-B2 PflegeTermini polaganja:

SEPTEMBAR:

04.09.2022
25.09.2022

OKTOBAR:

09.10.2022
30.10.2022

NOVEMBAR:

13.11.2022
27.11.2022

DECEMBAR:

11.12.2022

Prijava i uplata ispita do

ZA SEPTEMBAR:

19.08.2022
09.09.2022

ZA OKTOBAR:

23.09.2022
14.10.2022

ZA NOVEMBAR:

28.10.2022
11.11.2022

ZA DECEMBAR:

25.11.2022

Cena: 15.200,00
TELC C1 i

TELC C1 HOCHSCHULE

Termini polaganja:

SEPTEMBAR:

04.09.2022
25.09.2022

OKTOBAR:

09.10.2022
30.10.2022

NOVEMBAR:

13.11.2022
27.11.2022

DECEMBAR:

11.12.2022

Prijava i uplata ispita do

ZA SEPTEMBAR:

19.08.2022
09.09.2022

ZA OKTOBAR:

23.09.2022
14.10.2022

ZA NOVEMBAR:

28.10.2022
11.11.2022

ZA DECEMBAR:

25.11.2022

Cena: 20.000,00
POJEDINACNI ISPIT
(Einzelpruefung)
KANDIDAT BIRA DATUM I VREME POLAGANJA PO NJEGOVOM IZBORU
PRIJAVA ISPITA:

Redovna prijava ispita do datuma navedenog u tabeli.
(15 dana pre samog ispita)

KURSEVI PRIPREME ZA POLAGANJE

POČETAK PRIPREME : 4 nedelje pre samog ispita

U okviru pripreme, predvidjena je i simulacija samog ispita kako bi kandidati ostvarili na samom ispitu sto bolji rezultat!

BROJ ČASOVA
Po preporuci telc – a kao i po GER standardu:

A1 i A2 : 6 casova od 120 minuta

B1: min.7 casova od 120 minuta ili 10 casova od 90 minuta

B1-B2 Pflege: min.10 casova od 120 minuta

B2: min.10 casova od 120 minuta

C1:min. 15 casova od 120 minut