Datumi i cene polaganja telc ispita

ISPITTERMINI POLAGANJA ISPITAPRIJAVA i UPLATA ISPITA DOCENE POLAGANJA
TELC A2

Termini polaganja:

APRIL:

23.04.2021
24.04.2021

MAJ:
15.05.2021
14.05.2021
26.05.2021 popunjeno!
30.05.2021 popunjeno!
29.05.2021

JUN:
12.06.2021
26.06.2021

JUL:
09.07.2021
26.07.2021
30.07.2021

Prijava i uplata ispita

ZA APRIL:
do 08.04.2021
do 08.04.2021

ZA MAJ:
do 30.04.2021
do 29.04.2021
do 10.05.2021
do 13.05.2021
do 12.05.2021

ZA JUN:
do 27.05.2021
do 10.06.2021

ZA JUL:
do 23.06.2021
do 07.07.2021
do 14.07.2021

Cena: 10.200,00 din.
TELC B1

Termini polaganja:

APRIL:

23.04.2021
24.04.2021

MAJ:
15.05.2021
14.05.2021
26.05.2021 popunjeno!
30.05.2021 popunjeno!
29.05.2021

JUN:
12.06.2021
26.06.2021

JUL:
09.07.2021
26.07.2021
30.07.2021

Prijava i uplata ispita

ZA APRIL:
do 08.04.2021
do 08.04.2021

ZA MAJ:
do 30.04.2021
do 29.04.2021
do 10.05.2021
do 13.05.2021
do 12.05.2021

ZA JUN:
do 27.05.2021
do 10.06.2021

ZA JUL:
do 23.06.2021
do 07.07.2021
do 14.07.2021

Cena: 13.900,00
TELC B2Termini polaganja:

APRIL:

23.04.2021
24.04.2021

MAJ:
15.05.2021
14.05.2021
26.05.2021 popunjeno!
30.05.2021 popunjeno!
29.05.2021

JUN:
12.06.2021
26.06.2021

JUL:
09.07.2021
26.07.2021
30.07.2021

Prijava i uplata ispita

ZA APRIL:
do 08.04.2021
do 08.04.2021

ZA MAJ:
do 30.04.2021
do 29.04.2021
do 10.05.2021
do 13.05.2021
do 12.05.2021

ZA JUN:
do 27.05.2021
do 10.06.2021

ZA JUL:
do 23.06.2021
do 07.07.2021
do 14.07.2021

Cena: 14.500,00
B1-B2 PflegeTermini polaganja:

APRIL:

23.04.2021
24.04.2021

MAJ:
15.05.2021
14.05.2021
26.05.2021 popunjeno!
30.05.2021 popunjeno!
29.05.2021

JUN:
12.06.2021
26.06.2021

JUL:
09.07.2021
26.07.2021
30.07.2021

Prijava i uplata ispita

ZA APRIL:
do 08.04.2021
do 08.04.2021

ZA MAJ:
do 30.04.2021
do 29.04.2021
do 10.05.2021
do 13.05.2021
do 12.05.2021

ZA JUN:
do 27.05.2021
do 10.06.2021

ZA JUL:
do 23.06.2021
do 07.07.2021
do 14.07.2021

Cena: 14.500,00
TELC C1 i

TELC C1 HOCHSCHULE

Termini polaganja:

APRIL:

23.04.2021
24.04.2021

MAJ:
15.05.2021
14.05.2021
26.05.2021 popunjeno!
30.05.2021 popunjeno!
29.05.2021

JUN:
12.06.2021
26.06.2021

JUL:
09.07.2021
26.07.2021
30.07.2021

Prijava i uplata ispita

ZA APRIL:
do 08.04.2021
do 08.04.2021

ZA MAJ:
do 30.04.2021
do 29.04.2021
do 10.05.2021
do 13.05.2021
do 12.05.2021

ZA JUN:
do 27.05.2021
do 10.06.2021

ZA JUL:
do 23.06.2021
do 07.07.2021
do 14.07.2021

Cena: 15.900,00
NOVO!!!!!

POJEDINACNI ISPIT
(Einzelpruefung)

KANDIDAT BIRA DATUM I VREME POLAGANJA PO NJEGOVOM IZBORU
PRIJAVA ISPITA:

Redovna prijava ispita do datuma navedenog u tabeli.
NOVO!!!!
Posebno odobrenje od telc Centrale za redovnu prijavu ispita do 15 dana pre datuma polaganja( do kraja 2020)

POSTOJI MOGUCNOST VANREDNE PRIJAVE ZA ISPIT

( 10 dana pre samog ispita)

KURSEVI PRIPREME ZA POLAGANJE

POČETAK PRIPREME : 4 nedelje pre samog ispita

U okviru pripreme, predvidjena je i simulacija samog ispita kako bi kandidati ostvarili na samom ispitu sto bolji rezultat!

BROJ ČASOVA
Po preporuci telc – a kao i po GER standardu:

A1 i A2 : 5 casova od 120 minuta

B1: 7 casova od 120 minuta ili 10 casova od 90 minuta

B1-B2 Pflege: 10 casova od 120 minuta

B2: 10 casova od 120 minuta

C1: 15 casova od 120 minut