Datumi i cene polaganja telc ispita

ISPITTERMINI POLAGANJA ISPITAPRIJAVA i UPLATA ISPITA DOCENE POLAGANJA
TELC A2

Termini polaganja:

AVGUST:
28.08.2020

SEPTEMBAR:
03.09.2020
12.09.2020
26.09.2020

OKTOBAR:
10.10.2020
24.10.2020
31.10.2020

Prijava i uplata ispita:

ZA AVGUST:
do 26.07.2020

ZA SEPTEMBAR:
do 02.08.2020
do 11.08.2020
do 24.08.2020

ZA OKTOBAR:
do 08.09.2020
do 22.09.2020
do 29.09.2020

Cena: 10.200,00 din.
TELC B1

Termini polaganja:

AVGUST:
28.08.2020

SEPTEMBAR:
03.09.2020
12.09.2020
26.09.2020

OKTOBAR:
10.10.2020
24.10.2020
31.10.2020

Prijava i uplata ispita:

ZA AVGUST:
do 26.07.2020

ZA SEPTEMBAR:
do 02.08.2020
do 11.08.2020
do 24.08.2020

ZA OKTOBAR:
do 08.09.2020
do 22.09.2020
do 29.09.2020

Cena: 13.900,00
TELC B2Termini polaganja:

AVGUST:
28.08.2020

SEPTEMBAR:
03.09.2020
12.09.2020
26.09.2020

OKTOBAR:
10.10.2020
24.10.2020
31.10.2020

Prijava i uplata ispita:

ZA AVGUST:
do 26.07.2020

ZA SEPTEMBAR:
do 02.08.2020
do 11.08.2020
do 24.08.2020

ZA OKTOBAR:
do 08.09.2020
do 22.09.2020
do 29.09.2020

Cena: 14.200,00
B1-B2 PflegeTermini polaganja:

AVGUST:
28.08.2020

SEPTEMBAR:
03.09.2020
12.09.2020
26.09.2020

OKTOBAR:
10.10.2020
24.10.2020
31.10.2020

Prijava i uplata ispita:

ZA AVGUST:
do 26.07.2020

ZA SEPTEMBAR:
do 02.08.2020
do 11.08.2020
do 24.08.2020

ZA OKTOBAR:
do 08.09.2020
do 22.09.2020
do 29.09.2020

Cena: 14.200,00
TELC C1 i

TELC C1 HOCHSCHULE

Termini polaganja:

AVGUST:
28.08.2020

SEPTEMBAR:
03.09.2020
12.09.2020
26.09.2020

OKTOBAR:
10.10.2020
24.10.2020
31.10.2020

Prijava i uplata ispita:

ZA AVGUST:
do 26.07.2020

ZA SEPTEMBAR:
do 02.08.2020
do 11.08.2020
do 24.08.2020

ZA OKTOBAR:
do 08.09.2020
do 22.09.2020
do 29.09.2020

Cena: 15.900,00
NOVO!!!!!

POJEDINACNI ISPIT
(Einzelpruefung)

KANDIDAT BIRA DATUM I VREME POLAGANJA PO NJEGOVOM IZBORU
PRIJAVA ISPITA:

Redovna prijava ispita do datuma navedenog u tabeli

POSTOJI MOGUCNOST VANREDNE PRIJAVE ZA ISPIT

( 10 dana pre samog ispita)

KURSEVI PRIPREME ZA POLAGANJE

POČETAK PRIPREME : 4 nedelje pre samog ispita

U okviru pripreme, predvidjena je i simulacija samog ispita kako bi kandidati ostvarili na samom ispitu sto bolji rezultat!

BROJ ČASOVA
Po preporuci telc – a kao i po GER standardu:

A1 i A2 : 5 casova od 120 minuta

B1: 7 casova od 120 minuta ili 10 casova od 90 minuta

B1-B2 Pflege: 10 casova od 120 minuta

B2: 10 casova od 120 minuta

C1: 15 casova od 120 minut