Datumi i cene polaganja telc ispita

ISPITTERMINI POLAGANJA ISPITAPRIJAVA i UPLATA ISPITA DOCENE POLAGANJA
TELC A2

Termini polaganja:

JANUAR:
30.01.2021.

FEBRUAR:
13.02.2021
20.02.2021
27.02.2021

MART:
07.03.2021
13.03.2021 popunjeno!
27.03.2021

Prijava i uplata ispita:

ZA JANUAR:
do 14.01.2020

ZA FEBRUAR:
do 29.01.2021
do 04.02.2021
do 12.022021

ZA MART:
do 19.02.2021
do 04.03.2021
do 11.03.2021

Cena: 10.200,00 din.
TELC B1

Termini polaganja:

JANUAR:
30.01.2021.

FEBRUAR:
13.02.2021
20.02.2021
27.02.2021

MART:
07.03.2021
13.03.2021 popunjeno!
27.03.2021

Prijava i uplata ispita:

ZA JANUAR:
do 14.01.2020

ZA FEBRUAR:
do 29.01.2021
do 04.02.2021
do 12.022021

ZA MART:
do 19.02.2021
do 04.03.2021
do 11.03.2021

Cena: 13.900,00
TELC B2Termini polaganja:

JANUAR:
30.01.2021.

FEBRUAR:
13.02.2021
20.02.2021
27.02.2021

MART:
07.03.2021
13.03.2021 popunjeno!
27.03.2021

Prijava i uplata ispita:

ZA JANUAR:
do 14.01.2020

ZA FEBRUAR:
do 29.01.2021
do 04.02.2021
do 12.022021

ZA MART:
do 19.02.2021
do 04.03.2021
do 11.03.2021

Cena: 14.500,00
B1-B2 PflegeTermini polaganja:

JANUAR:
30.01.2021.

FEBRUAR:
13.02.2021
20.02.2021
27.02.2021

MART:
07.03.2021
13.03.2021 popunjeno!
27.03.2021

Prijava i uplata ispita:

ZA JANUAR:
do 14.01.2020

ZA FEBRUAR:
do 29.01.2021
do 04.02.2021
do 12.022021

ZA MART:
do 19.02.2021
do 04.03.2021
do 11.03.2021

Cena: 14.500,00
TELC C1 i

TELC C1 HOCHSCHULE

Termini polaganja:

JANUAR:
30.01.2021.

FEBRUAR:
13.02.2021
20.02.2021
27.02.2021

MART:
07.03.2021
13.03.2021 popunjeno!
27.03.2021

Prijava i uplata ispita:

ZA JANUAR:
do 14.01.2020

ZA FEBRUAR:
do 29.01.2021
do 04.02.2021
do 12.022021

ZA MART:
do 19.02.2021
do 04.03.2021
do 11.03.2021

Cena: 15.900,00
NOVO!!!!!

POJEDINACNI ISPIT
(Einzelpruefung)

KANDIDAT BIRA DATUM I VREME POLAGANJA PO NJEGOVOM IZBORU
PRIJAVA ISPITA:

Redovna prijava ispita do datuma navedenog u tabeli.
NOVO!!!!
Posebno odobrenje od telc Centrale za redovnu prijavu ispita do 15 dana pre datuma polaganja( do kraja 2020)

POSTOJI MOGUCNOST VANREDNE PRIJAVE ZA ISPIT

( 10 dana pre samog ispita)

KURSEVI PRIPREME ZA POLAGANJE

POČETAK PRIPREME : 4 nedelje pre samog ispita

U okviru pripreme, predvidjena je i simulacija samog ispita kako bi kandidati ostvarili na samom ispitu sto bolji rezultat!

BROJ ČASOVA
Po preporuci telc – a kao i po GER standardu:

A1 i A2 : 5 casova od 120 minuta

B1: 7 casova od 120 minuta ili 10 casova od 90 minuta

B1-B2 Pflege: 10 casova od 120 minuta

B2: 10 casova od 120 minuta

C1: 15 casova od 120 minut