Datumi i cene polaganja telc ispita

ISPITTERMINI POLAGANJA ISPITAPRIJAVA i UPLATA ISPITA DOCENE POLAGANJA
TELC A2

Termini polaganja:

26.02.2024.

14.03.2024.

22.04.2024.

23.05.2024.

Prijava i uplata ispita do:

09.02.2024.

28.02.2024.

05.04.2024.

08.05.2024.

Cena: 10.700,00 din.
TELC B1

Termini polaganja:

26.02.2024.

14.03.2024.

22.04.2024.

23.05.2024.

Prijava i uplata ispita do:

09.02.2024.

28.02.2024.

05.04.2024.

08.05.2024.

Cena: 14.900,00
TELC B2Termini polaganja:

26.02.2024.

14.03.2024.

22.04.2024.

23.05.2024.

Prijava i uplata ispita do:

09.02.2024.

28.02.2024.

05.04.2024.

08.05.2024.

Cena: 15.200,00
B1-B2 PflegeTermini polaganja:

26.02.2024.

14.03.2024.

22.04.2024.

23.05.2024.

Prijava i uplata ispita do:

09.02.2024.

28.02.2024.

05.04.2024.

08.05.2024.

Cena: 15.200,00
TELC C1 i

TELC C1 HOCHSCHULE

Termini polaganja:

26.02.2024.

14.03.2024.

22.04.2024.

23.05.2024.

Prijava i uplata ispita do:

09.02.2024.

28.02.2024.

05.04.2024.

08.05.2024.

Cena: 20.000,00
POJEDINACNI ISPIT
(Einzelpruefung)
KANDIDAT BIRA DATUM I VREME POLAGANJA PO NJEGOVOM IZBORU
PRIJAVA ISPITA:

Redovna prijava ispita do datuma navedenog u tabeli.
(15 dana pre samog ispita)

KURSEVI PRIPREME POLAGANJE

POČETAK PRIPREME : 4 nedelje pre samog ispita

U okviru pripreme, predvidjena je i simulacija samog ispita kako bi kandidati ostvarili na samom ispitu sto bolji rezultat!

BROJ ČASOVA
Po preporuci telc – a kao i po GER standardu:

A1 i A2 : 6 casova od 120 minuta

B1: min.7 casova od 120 minuta ili 10 casova od 90 minuta

B1-B2 Pflege: min.10 casova od 120 minuta

B2: min.10 casova od 120 minuta

C1:min. 15 casova od 120 minut