B1

Sa položenim sertifikatom B1 dokazaćete da vladate nemačkim jezikom toliko dobro da u svakodnevnom govoru razumete kratke fraze i izraze svojstvene Nemcima, da sa partnerom razgovarate o statistici, da pišete kratka lična pisma i odgovarate na Mail-ove na nemačkom jeziku itd.