C2

Kurs C2 namenjen je polaznicima kursa koji gotovo sve razumeju na nemčkom jeziku i koriste ga kao izvorni govornici. Na kursu će im biti omogućeno da se bave nemačkom literaturom, istorijom i običajima kao i da se upoznaju sa osnovama metodološkog rada.