Prijava i uslovi učešća

 1. PRIJAVA

Učesnik na ispitu je u obavezi da je upoznat sa Pravilnikom o polaganju ispita.  Prilikom prijave na izabrani ispit i prilikom plaćanja takse za polaganje ispita učesnik potvrdjuje da je prihvatio Pravilnik o polaganju ispita u aktuelnoj verziji.

2. USLOVI UČEŠĆA

 • Polaganje ispita nije vezano za pohadjanje kursa nemačkog jezika u  Ispitnom centru ” Fokus – Deutsch “
 • Učešće na ispitu je moguće samo ako se u predvidjenom roku uplati taksa za polaganje ispita. Sama prijava bez uplaćene takse ne obezbedjuje mesto na polaganju. Taksa za polaganje ispita mora biti upacena dok traje prijava ispita za dati rok. 
 • Moguca je on – line prijava ( Opcija: Prijava za telc ispite ) ili putem telefona: 021 / 539 130. Prilikom prijave učesnici će dobiti Mail potvrde izvrsenoj prijavi kao i sve potrebne informacije na Mail.
 • Posle izvrsene prijave i uplacene takse kandidat ce, u periodu od 4 do 6 dana pre samog ispita, dobiti potvrdu o rezervaciji mesta na ispitu sa tacnim vremenom odrzavanja ispita.
 • Prijave mogu biti prihvaćene samo dok se ne popuni maksimalan broj kandidata.
 • Posle isteka termina za redovnu prijavu, postoji mogucnost NAKNADNE PRIJAVE, 10 dana pre samog ispita. Naknadna prijava se dodatno naplacuje.
 • Lekarske potvrde za učesnike sa posebnim potrebama moraju se doneti lično u Ispitni centar pre isteka prijave za ispite.

3. ODUSTAJANJE OD ISPITA

 • Odustajanje od ispita posle uplaćene takse za polaganje ispita nije moguće.
 • Kod otkazivanja ispita zbog nedovoljnog broja kandidata, vraća se taksa u celosti ili se po želji prebacuje na naredni termin polaganja.

4. INFORMACIJE O SPROVODJENJU ISPITA

 • Učesnici su u obavezi da poštuju vreme ispita i u obavezi su da dodju na polaganje na vreme. U slučaju kašnjenja učesnik se ne pušta u prostorije u kojima se održava ispit a taksa se zadržava.
 • Učesnici moraju da se identifikuju na svakom delu polaganja sa vežećim dokumentom sa slikom ( lična karta ili pasoš )
 • Na ispitu nisu dozvoljeni mobilni telefoni, recnici, elektronski uredjaji ( Izuzeci su regulisani u Pravilniku o sprovodjenju ispita sa kandidatima sa posebnim potrebama )kao ni ostala pomoćna sredstva.
 • Svaki učesnik koji je položio ispit dobija sertifikat a svaki učesnik koji to nije uradio dobija Dokumenat sa rezultatima( Ergebnisbogen).
 • Rezultat testa vazi u svim licenciranim TELC Centrima. Rezultat polozenog dela ispita vazi kandidatu citavu kalendarsku godinu.
 • Kandidat koji vec ima polozen jedan deo ispita ( pismeni ili usmeni) mora da ponese ERGEBNISBOGEN na uvid na sam ispit.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
und Prüfungsordnung der telc gGmbH
 ( Pravilnik o polaganju ispita )