B2

Nivo B2 pripada srednjem stepenu poznavanja jezika ( Mittelstufe) i sa ovim nivoom znanja moći ćete da razumete složene tekstove, radio emisije, tv emisije na nemačkom jeziku. Naučićete na našim kursevima kako se pišu formalna pisma, CV i kako se popunjavaju svi potrebni formulari. Većina fakulteta u zemljama nemačkog govornog područja zahteva da posedujete znanje jezika na nivou B2 za master ili doktorske studije.