A2

Kurs A2 je namenjem polaznicima koji već razumeju nemački jezika, znaju da čitaju i pišu. Posle završenog A2 kursa moći ćete da vodite razgovore u svakodevnim situacijama kako u stvarnosti tako i preko telefona. Moći ćete da razumete kratke razgovore preko radija, kao i da čitate i razumete kratke tekstove iz novina. Naučićete takodje kako da postavite pitanje, zahtev ili molbu u svakodnevnom govoru i da na nju reagujete.