U saradnji sa poznatim izdavačkim kućama nemačkih udžbenika ( Hueber, Klett, Schubert, Langenscheid Verlag) nudimo vam interesantnu nastavu na kojoj ćete koristiti autentične nemačke tekstove, dnevne novine, dodatni materijal i multimedijalna sredstva. One obuhvataju: svakodnevne sitaucije ( u restoranu, metrou, supermarketu, preduzeć3u…), aktuelne teme vezane za kulturu, politiku, gastronomiju, muziku,teme vezane za specijalne kurseve poslovnog nemačkog kao i teme koje su vezane za TELC ispite. Pored mnogobrojnog propratnog materijala pružava vam se mogućnost da koristite biblioteku sa mnogobrojnim knjigama i časopisima na nemačkom i srpskom jeziku.