ISPIT TERMINI POLAGANJA ISPITA PRIJAVA i UPLATA ISPITA DO CENE POLAGANJA
TELC A2 Termini polaganja: Prijava i uplata ispita do: Cena: 10.700,00 din.
26.02.2024. 26.02.2024.
26.02.2024. 09.02.2024.
29.09.2023. 15.09.2023.
OKTOBAR: OKTOBAR:
13.10.2023. 28.09.2023.
30.10.2023. 13.10.2023.
TELC B1 Termini polaganja: Prijava i uplata ispita do: Cena: 14.900,00
26.02.2024. 26.02.2024.
26.02.2024. 09.02.2024.
29.09.2023. 15.09.2023.
OKTOBAR: OKTOBAR:
13.10.2023. 28.09.2023.
30.10.2023. 13.10.2023.
TELC B2 Termini polaganja: Prijava i uplata ispita do: Cena: 15.200,00
26.02.2024. 26.02.2024.
26.02.2024. 09.02.2024.
29.09.2023. 15.09.2023.
OKTOBAR: OKTOBAR:
13.10.2023. 28.09.2023.
30.10.2023. 13.10.2023.
B1-B2 Pflege Termini polaganja: Prijava i uplata ispita do: Cena: 15.200,00
26.02.2024. 26.02.2024.
26.02.2024. 09.02.2024.
29.09.2023. 15.09.2023.
OKTOBAR: OKTOBAR:
13.10.2023. 28.09.2023.
30.10.2023. 13.10.2023.
TELC C1 i Termini polaganja: Prijava i uplata ispita do: Cena: 20.000,00
TELC C1 HOCHSCHULE 26.02.2024. 26.02.2024.
26.02.2024. 09.02.2024.
29.09.2023. 15.09.2023.
OKTOBAR: OKTOBAR:
13.10.2023. 28.09.2023.
30.10.2023. 13.10.2023.
POJEDINACNI ISPIT KANDIDAT BIRA DATUM I VREME POLAGANJA PO NJEGOVOM IZBORU
(Einzelpruefung)
PRIJAVA ISPITA: KURSEVI PRIPREME POLAGANJE BROJ ČASOVA
Redovna prijava ispita do datuma navedenog u tabeli. POČETAK PRIPREME : 4 nedelje pre samog ispita Po preporuci telc – a kao i po GER standardu:
(15 dana pre samog ispita) U okviru pripreme, predvidjena je i simulacija samog ispita kako bi kandidati ostvarili na samom ispitu sto bolji rezultat! A1 i A2 : 6 casova od 120 minuta
B1: min.7 casova od 120 minuta ili 10 casova od 90 minuta
B1-B2 Pflege: min.10 casova od 120 minuta
B2: min.10 casova od 120 minuta
C1:min. 15 casova od 120 minut