Prijava i uslovi učešća

 1. PRIJAVA

Učesnik na ispitu je u obavezi da je upoznat sa Pravilnikom o polaganju ispita.  Prilikom prijave na izabrani ispit i prilikom plaćanja takse za polaganje ispita učesnik potvrdjuje da je prihvatio Pravilnik o polaganju ispita u aktuelnoj verziji.

2. USLOVI UČEŠĆA

 • Polaganje ispita nije vezano za pohadjanje kursa nemačkog jezika u  Ispitnom centru ” Fokus – Deutsch “
 • Učešće na ispitu je moguće samo ako se u predvidjenom roku uplati taksa za polaganje ispita. Sama prijava bez uplaćene takse ne obezbedjuje mesto na polaganju. 
 • Moguca je on – line prijava ( Opcija: Prijava za telc ispite ) ili putem telefona: 021 / 539 130. Prilikom prijave učesnici će dobiti Mail potvrde o rezervaciji mesta na ispitu kao i sve potrebne informacije.  Prilikom uplate takse učesnici će dobiti potvrdu o rezervaciji mesta na ispitu.
 • Prijave mogu biti prihvaćene samo dok se ne popuni maksimalan broj kandidata.
 • Lekarske potvrde za učesnike sa posebnim potrebama moraju se doneti lično u Ispitni centar pre isteka prijave za ispite.

3. ODUSTAJANJE OD ISPITA

 • Odustajanje od ispita posle uplaćene tekse za polaganje ispita nije moguće.
 • Kod otkazivanja ispita zbog nedovoljnog broja kandidata, vraća se taksa u celosti ili se po želji prebacuje na naredni termin polaganja.

4. INFORMACIJE O SPROVODJENJU ISPITA

 • Učesnici su u obavezi da poštuju vreme ispita i u obavezi su da dodju na polaganje na vreme. U slučaju kašnjenja učesnik se ne pušta u prostorije u kojima se održava ispit a taksa se zadržava.
 • Učesnici moraju da se identifikuju na svakom delu polaganja sa vežećim dokumentom sa slikom ( lična karta ili pasoš )
 • Na ispitu nisu dozvoljeni mobilni telefoni, ni ostali elektronski uredjaji ( Izuzeci su regulisani u Pravilniku o sprovodjenju ispita sa kandidatima sa posebnim potrebama ),rečnici kao ni ostala pomoćna sredstva.
 • Svaki učesnik koji je položio ispit dobija sertifikat a svaki učesnik koji to nije uradio dobija Dokumenat sa rezultatima.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
und Prüfungsordnung der telc gGmbH
 ( Pravilnik o polaganju ispita )