Datumi polaganja

ISPITDATUM POLAGANJA ISPITAPRIJAVA DOCENA POLAGANJA
telc Deutsch A2
21.04.2018
12.05.2018
26.05.2018
09.06.2018
23.06.2018
07.07.2018
21.07.2018
do 21.03.2017
do 10.04.2018
do 23.04.2018
do 07.05.2018
do 21.05.2018
do 05.06.2018
do 18.06.2018
10.200,00 din.
telc Deutsch B1

21.04.2018
12.05.2018
26.05.2018
09.06.2018
23.06.2018
07.07.2018
21.07.2018

do 21.03.2017
do 10.04.2018
do 23.04.2018
do 07.05.2018
do 21.05.2018
do 05.06.2018
do 18.06.2018

12.400,00 din.
telc Deutsch B2
21.04.2018
12.05.2018
26.05.2018
09.06.2018
23.06.2018
07.07.2018
21.07.2018
do 21.03.2017
do 10.04.2018
do 23.04.2018
do 07.05.2018
do 21.05.2018
do 05.06.2018
do 18.06.2018

12.900,00 din.
telc Deutsch C121.04.2018
12.05.2018
26.05.2018
09.06.2018
23.06.2018
07.07.2018
21.07.2018

do 21.03.2017
do 10.04.2018
do 23.04.2018
do 07.05.2018
do 21.05.2018
do 05.06.2018
do 18.06.2018

14.900,00 din.
telc Deutsch A2 Schule21.04.2018
12.05.2018
26.05.2018
09.06.2018
23.06.2018

do 21.03.2017
do 10.04.2018
do 23.04.2018
do 07.05.2018
do 21.05.2018

10.200,00 din.
telc Deutsch B1 Schule21.04.2018
12.05.2018
26.05.2018
09.06.2018
23.06.2018

do 21.03.2017
do 10.04.2018
do 23.04.2018
do 07.05.2018
do 21.05.2018
12.400,00 din.
telc Deutsch B2 + Beruf21.04.2018
12.05.2018
26.05.2018
09.06.2018
23.06.2018
07.07.2018
21.07.2018
do 21.03.2017
do 10.04.2018
do 23.04.2018
do 07.05.2018
do 21.05.2018
do 05.06.2018
do 18.06.2018
12.900,00 din.
KURSEVI PRIPREME ZA POLAGANJEPOČETAK PRIPREMEBROJ ČASOVANAPOMENA
telc Deutsch A2
telc Deutsch B1
telc Deutsch B2
telc Deutsch B1-B2 Pflege
telc Deutsch C1
3 nedelje pre samog ispita

U okviru pripreme, predvidjena je i simulacija samog ispita

Preporuka telc-a i po GER standardimu je:
MIN. 10 casova od 90 min.
Cene u tabeli vaze za externe kandidate.
Interni kandidati koji su pohadjali casove pripreme dobijaju popust na polaganje samih ispita
POSTOJI MOGUCNOST NAKNADNE PRIJAVE ISPITA!