Datumi polaganja

ISPITDATUM POLAGANJA ISPITAPRIJAVA DOCENA POLAGANJA
telc Deutsch A2
16.12.2017
18.12.2017
19.01.2018
03.02.2018
24.02.2018
10.03.2017
31.03.2018
21.04.2018
05.05.2018
19.05.2018
do 14.11.2017
do 17.11.2017
do 18.12.2017
do 03.01.2018
do 24.01.2018
do 08.02.2018
do 28.02.2018
do 21.03.2017
do 03.04.2018
do 17.04.2018
10.200,00 din.
telc Deutsch B1

16.12.2017
19.01.2018
03.02.2018
24.02.2018
10.03.2017
31.03.2018
21.04.2018
05.05.2018
19.05.2018

do 14.11.2017
do 18.12.2017
do 03.01.2018
do 24.01.2018
do 08.02.2018
do 28.02.2018
do 21.03.2017
do 03.04.2018
do 17.04.2018

12.400,00 din.
telc Deutsch B2
16.12.2017
18.12.2017
19.01.2018
03.02.2018
24.02.2018
10.03.2017
31.03.2018
21.04.2018
05.05.2018
19.05.2018
do 14.11.2017
do 17.11.2017
do 18.12.2017
do 03.01.2018
do 24.01.2018
do 08.02.2018
do 28.02.2018
do 21.03.2017
do 03.04.2018
do 17.04.2018

12.900,00 din.
telc Deutsch C116.12.2017
19.01.2018
03.02.2018
24.02.2018
10.03.2017
31.03.2018
21.04.2018
05.05.2018
19.05.2018

do 14.11.2017
do 18.12.2017
do 03.01.2018
do 24.01.2018
do 08.02.2018
do 28.02.2018
do 21.03.2017
do 03.04.2018
do 17.04.2018

14.900,00 din.
telc Deutsch A2 Schule16.12.2017
03.02.2018
31.03.2018
05.05.2018
do 14.11.2017
do 03.01.2018
do 28.02.2018
do 03.04.2018

10.200,00 din.
telc Deutsch B1 Schule16.12.2017
03.02.2018
31.03.2018
05.05.2018
do 14.11.2017
do 03.01.2018
do 28.02.2018
do 03.04.2018

12.400,00 din.
telc Deutsch B2 + Beruf16.12.2017
03.02.2018
31.03.2018
05.05.2018
do 14.11.2017
do 03.01.2018
do 28.02.2018
do 03.04.2018

12.900,00 din.
KURSEVI PRIPREME ZA POLAGANJEPOČETAK PRIPREMEBROJ ČASOVANAPOMENA
telc Deutsch A2
telc Deutsch B1
telc Deutsch B2
telc Deutsch B1-B2 Pflege
telc Deutsch C1
3 nedelje pre samog ispita

U okviru pripreme, predvidjena je i simulacija samog ispita

Preporuka telc-a i po GER standardimu je:
MIN. 10 casova od 90 min.
Cene u tabeli vaze za externe kandidate.
Interni kandidati koji su pohadjali casove pripreme dobijaju popust na polaganje samih ispita
POSTOJI MOGUCNOST NAKNADNE PRIJAVE ISPITA!