Datumi polaganja

ISPITDATUM POLAGANJA ISPITAPRIJAVA DOCENA POLAGANJA
telc Deutsch A2
15.09.2018
29.09.2018
13.10.2018
29.10.2018
10.11.2018
24.11.2018
15.12.2018
do 14.08.2018
do 28.08.2018
do 12.09.2018
do 27.09.2018
do 09.10.2018
do 22.10.2018
do 13.11.2018
10.200,00 din.
telc Deutsch B1

15.09.2018
29.09.2018
13.10.2018
29.10.2018
10.11.2018
24.11.2018
15.12.2018

do 14.08.2018
do 28.08.2018
do 12.09.2018
do 27.09.2018
do 09.10.2018
do 22.10.2018
do 13.11.2018
12.400,00 din.
telc Deutsch B2
15.09.2018
29.09.2018
13.10.2018
29.10.2018
10.11.2018
24.11.2018
15.12.2018

do 14.08.2018
do 28.08.2018
do 12.09.2018
do 27.09.2018
do 09.10.2018
do 22.10.2018
do 13.11.2018

12.900,00 din.
telc Deutsch C115.09.2018
29.09.2018
13.10.2018
29.10.2018
10.11.2018
24.11.2018
15.12.2018

do 14.08.2018
do 28.08.2018
do 12.09.2018
do 27.09.2018
do 09.10.2018
do 22.10.2018
do 13.11.2018

14.900,00 din.
telc Deutsch A2 Schule15.09.2018
29.09.2018
13.10.2018
29.10.2018
10.11.2018
24.11.2018
15.12.2018

do 14.08.2018
do 28.08.2018
do 12.09.2018
do 27.09.2018
do 09.10.2018
do 22.10.2018
do 13.11.2018

10.200,00 din.
telc Deutsch B1 Schule15.09.2018
29.09.2018
13.10.2018
29.10.2018
10.11.2018
24.11.2018
15.12.2018
do 14.08.2018
do 28.08.2018
do 12.09.2018
do 27.09.2018
do 09.10.2018
do 22.10.2018
do 13.11.2018
12.400,00 din.
telc Deutsch B2 + Beruf15.09.2018
29.09.2018
13.10.2018
29.10.2018
10.11.2018
24.11.2018
15.12.2018
do 14.08.2018
do 28.08.2018
do 12.09.2018
do 27.09.2018
do 09.10.2018
do 22.10.2018
do 13.11.2018
12.900,00 din.
KURSEVI PRIPREME ZA POLAGANJEPOČETAK PRIPREMEBROJ ČASOVANAPOMENA
telc Deutsch A2
telc Deutsch B1
telc Deutsch B2
telc Deutsch B1-B2 Pflege
telc Deutsch C1
3 nedelje pre samog ispita

U okviru pripreme, predvidjena je i simulacija samog ispita

Preporuka telc-a i po GER standardimu je:
MIN. 10 casova od 90 min.
Cene u tabeli vaze za externe kandidate.
Interni kandidati koji su pohadjali casove pripreme dobijaju popust na polaganje samih ispita
POSTOJI MOGUCNOST NAKNADNE PRIJAVE ISPITA!