Datumi i cene polaganja telc ispita

ISPITTERMINI POLAGANJA ISPITAPRIJAVA i UPLATA ISPITA DOCENE POLAGANJA
TELC A2

Termini polaganja:

Oktobar: 12.10.2019
26.10.2019

Novembar:
09.11.2019
29.11.2019

Prijava i uplata ispita:

Oktobar: do10.09.201
do 25.09.2019

Novembar:
do 07.10.2019
do 27.10.2019

Cena: 10.200,00 din.
TELC B1

Termini polaganja:

Oktobar: 12.10.2019
26.10.2019

Novembar:
09.11.2019
29.11.2019

Prijava i uplata ispita:

Oktobar: do10.09.201
do 25.09.2019

Novembar:
do 07.10.2019
do 27.10.2019

Cena: 13.600,00
TELC B2Termini polaganja:

Oktobar: 12.10.2019
26.10.2019

Novembar:
09.11.2019
29.11.2019

Prijava i uplata ispita:

Oktobar: do10.09.201
do 25.09.2019

Novembar:
do 07.10.2019
do 27.10.2019

Cena: 13.900,00
TELC C1

TELC C1 HOCHSCHULE

Termini polaganja:

Oktobar: 12.10.2019
26.10.2019

Novembar:
09.11.2019
29.11.2019

Prijava i uplata ispita:

Oktobar: do10.09.201
do 25.09.2019

Novembar:
do 07.10.2019
do 27.10.2019

Cena: 15.200,00
PRIJAVA ISPITA:

Redovna prijava ispita do datuma navedenog u tabeli

POSTOJI MOGUCNOST VANREDNE PRIJAVE ZA ISPIT

( 10 dana pre samog ispita)

KURSEVI PRIPREME ZA POLAGANJE

POČETAK PRIPREME : 4 nedelje pre samog ispita

U okviru pripreme, predvidjena je i simulacija samog ispita kako bi kandidati ostvarili na samom ispitu sto bolji rezultat!

BROJ ČASOVA
Po preporuci telc – a kao i po GER standardu:

A1 i A2 : 5 casova od 120 minuta

B1: 7 casova od 120 minuta ili 10 casova od 90 minuta

B2: 10 casova od 120 minuta

C1: 15 casova od 120 minuta