Datumi i cene polaganja telc ispita

ISPITTERMINI POLAGANJA ISPITAPRIJAVA i UPLATA ISPITA DOCENE POLAGANJA
TELC A2

Termini polaganja:

JANUAR:
31.01.2020

FEBRUAR:
08.02.2020
22.02.2020

MART:
14.03.2020
28.03.2020

APRIL:
11.04.2020
25.04.2020

MAJ:
16.05.2020
30.05.2020

Prijava i uplata ispita:

JANUAR:
do 26.12.2019

ZA FEBRUAR:
do 06.01.2020
do 21.01.2020

ZA MART:
do 11.02.2020
do 25.02.2020

ZA APRIL:
do 10.03.2020
do 24.03.2020

ZA MAJ:
do 14.04.2020
do 28.04.2020

Cena: 10.200,00 din.
TELC B1

Termini polaganja:

JANUAR:
31.01.2020

FEBRUAR:
08.02.2020
22.02.2020

MART:
14.03.2020
28.03.2020

APRIL:
11.04.2020
25.04.2020

MAJ:
16.05.2020
30.05.2020

Prijava i uplata ispita:

JANUAR:
do 26.12.2019

ZA FEBRUAR:
do 06.01.2020
do 21.01.2020

ZA MART:
do 11.02.2020
do 25.02.2020

ZA APRIL:
do 10.03.2020
do 24.03.2020

ZA MAJ:
do 14.04.2020
do 28.04.2020

Cena: 13.900,00
TELC B2Termini polaganja:

JANUAR:
31.01.2020

FEBRUAR:
08.02.2020
22.02.2020

MART:
14.03.2020
28.03.2020

APRIL:
11.04.2020
25.04.2020

MAJ:
16.05.2020
30.05.2020

Prijava i uplata ispita:

JANUAR:
do 26.12.2019

ZA FEBRUAR:
do 06.01.2020
do 21.01.2020

ZA MART:
do 11.02.2020
do 25.02.2020

ZA APRIL:
do 10.03.2020
do 24.03.2020

ZA MAJ:
do 14.04.2020
do 28.04.2020

Cena: 14.200,00
B1-B2 PflegeTermini polaganja:

JANUAR:
31.01.2020

FEBRUAR:
08.02.2020
22.02.2020

MART:
14.03.2020
28.03.2020

APRIL:
11.04.2020
25.04.2020

MAJ:
16.05.2020
30.05.2020

Prijava i uplata ispita:

JANUAR:
do 26.12.2019

ZA FEBRUAR:
do 06.01.2020
do 21.01.2020

ZA MART:
do 11.02.2020
do 25.02.2020

ZA APRIL:
do 10.03.2020
do 24.03.2020

ZA MAJ:
do 14.04.2020
do 28.04.2020

Cena: 14.200,00
TELC C1

TELC C1 HOCHSCHULE

Termini polaganja:

JANUAR:
31.01.2020

FEBRUAR:
08.02.2020
22.02.2020

MART:
14.03.2020
28.03.2020

APRIL:
11.04.2020
25.04.2020

MAJ:
16.05.2020
30.05.2020

Prijava i uplata ispita:

JANUAR:
do 26.12.2019

ZA FEBRUAR:
do 06.01.2020
do 21.01.2020

ZA MART:
do 11.02.2020
do 25.02.2020

ZA APRIL:
do 10.03.2020
do 24.03.2020

ZA MAJ:
do 14.04.2020
do 28.04.2020

Cena: 15.900,00
PRIJAVA ISPITA:

Redovna prijava ispita do datuma navedenog u tabeli

POSTOJI MOGUCNOST VANREDNE PRIJAVE ZA ISPIT

( 10 dana pre samog ispita)

KURSEVI PRIPREME ZA POLAGANJE

POČETAK PRIPREME : 4 nedelje pre samog ispita

U okviru pripreme, predvidjena je i simulacija samog ispita kako bi kandidati ostvarili na samom ispitu sto bolji rezultat!

BROJ ČASOVA
Po preporuci telc – a kao i po GER standardu:

A1 i A2 : 5 casova od 120 minuta

B1: 7 casova od 120 minuta ili 10 casova od 90 minuta

B1-B2 Pflege: 10 casova od 120 minuta

B2: 10 casova od 120 minuta

C1: 15 casova od 120 minuta